O časopisu

23. ročník

Jedná se o první barevný odborný časopis v oboru povrchových úprav, jehož vydavatelem je VYDAVATELSTVÍ PRESS AGENCY, Ing. Václav Vaňkát. Na nejméně dvaatřiceti stranách zde publikují teoretické a praktické poznatky přední odborníci z příslušných domácích a zahraničních firem, výzkumných, vývojových a pedagogických pracovišť. Po více než dvacetileté tradici se časopis stal uznávaným odborným periodikem, které odebírá převážná většina pracovišť v oboru.

Časopis je otevřeným periodikem všem odborným názorům z příslušných oborů, firem a pracovišť. Vydavatel, redakce a redakční rada vycházejí z toho, že jedině názorová pestrost může přispět k zajímavosti časopisu, jeho odborné úrovni a čtivosti i k technickému rozvoji příslušných oborů, na něž je v časopise kladen velký důraz. Stejný důraz je kladen na komerčně informační funkci časopisu – inzerci, která je neodělitelná od podnikatelského úsilí příslušných výrobců, dodavatelů a firem, neboť významně napomáhá navazování a upevňování jejich vzájemných obchodních kontaktů.

Hlavními tématy
časopisu především jsou:

• Nátěrové hmoty a technologie k nanášení těchto hmot ve stavebnictví a průmyslu
• Omítkoviny, tmely, lepidla
• Zateplovací systémy
• Technologické linky
• Vybavení lakoven
• Předúpravy a chemikálie
• Ekologie a odpady
• Předpisy, zákony, normy
• Projekce, ekonomika, kalkulace