O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

Inzerce

Číslo 2/1998


Čtyřicet pět let rozvoje oboru ochrany proti korozi
Technologie nanášení nátěrových hmot a její vliv na okolí
Využití mikro a ultrafiltrace v povrchových úpravách
Ochranné prostředky na dřevo na vodní bázi
Nátěry dřevěných oken
Koagulace a filtrace v lakovacích systémech
Nátěrové systémy pro ocelové mostní konstrukce
Ekologie a funkčnost
Účinná ochrana kovů a betonu
Nové typy vodou ředitelných akrylátových nátěrů na kovy
Když je třeba zakrýt nerovnost povrchu
Protikorozní ochrana ušlechtilých ocelí
Email epoxidový dvousložkový
Nátěrové systémy s extrémní odolností
Kvalitní nástřikové technologie
Metoda rentgenové fluorescence
Předúprava povrchu
Recykovatelné systémy čištění
Ekologické aerosolové výrobky
Speciální nátěrové hmoty
Zařízení pro elektrostatické nanášení
Tryskací pracoviště
Bezchromová úprava hliníku před lakováním
Použití organického nátěru s obsahem zinku
Žárové metalizace - systém s vysokou protikorozní ochranou
Kubátová, H.
Portella, P.
Krejčík, M.
Heczko, J.
Havelec, R.
Dvořák, M.
Kučera, K.
Sliž, J.
Šatra, K.
Filgas, I.
Černý, T.
Holub, J., Vlček, J.
Materna, J.
Tupý, J.
Udatný, M.
Žourek, P.
Holeček, L.
Kunzová, U., Grün, R., Brunn, K.
Pres, Z., Křivová, D.
Monček, S.
Bartůněk, P.
Vinter, M.
Leerkamp, R., Čečka, J.
Libíček, Z.
Jungmann, M.