O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

Inzerce

Číslo 1/2000


Charakteristika českého průmyslu nátěrových hmot
Dopady zákona o chemických látkách na obaly a značení výrobků
Nové nátěrové hmoty
Kvalita podpořená tradicí
Koroze železobetonových konstrukcí a způsob jejich ochrany elastickými nátěrovými hmotami
Čištění azbestocementových ploch
Aplikace disperzních těsnících hmot
Hydrofobizace stavebních materiálů
Moderní technologie výroby barev
Ochrana dřeva v objektech

Pružné fasádní nátěrové hmoty
Sanace vlhkého zdiva pomocí chromových desek
Lepení dřevěných konstrukcí
Poznámky k povrchové úpravě barev
Pískování za vlhka
Co rozhodne o konečném efektu
Sanace a renovace stavebních konstrukcí v průmyslu povrchových úprav
Povrchové úpravy střech asfaltovými pásy
Speciální nátěrové systémy pro ochranu a sanaci stavebních konstrukcí
Izolace sklepů proti vodě z vnitřní strany
Účinné vysušování vlhkého zdiva
Kam až s žárovým zinkem
Antikorozní ochrana ocelových konstrukcí a garance užitných vlastností náterovýchsystémů
Rentgenový spektometr pro kvantitativní analýzu materiálu
Ochranné nátěry pro potravinářské provozy a zdravotnická zařízení
Významný výrobce chemických přípravků
Zachycování a likvidace těkavých organických látek v lakovnách
Koutný, J., Maxa, M.
Havlena, P.
Marešovský, P.
Brožová, K.
Filgas, I.

Kostlán, P.
Dostálová, J.
Rojčíková, J.
Hančil, J.
Lžíčařová, M.
Hájková, V., Ellinger, K., Plachý, S., Szyczygiel, Z.
Jančař, M.
Šíma, M.
Sochůrek, P.
Janča, L.
Mikeš, R.
Doleček, K.
Šourek, P.
Husák, F.
Hájek, O.
Pantůček, T.
Čihák, L.
Rozhoň, M., Šindelář, P.

Žourek, P.
Sutr, J.
Kollhammerová, A., Šturm, V.
Brych, J.