O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

Inzerce

Číslo 2/2001Certifikace pracovníků v oblasti koroze a protikorozní ochrany
Analýza povlaků zinku a jeho slitin optickou spektrometrií s doutnavým výbojem (GD-OES)
Slitinový povlak Zn-Ni v praxi
Polysiloxanová vysokosušinová nátěrová hmota
Alternativa konverzních postupů pro předúpravu železa a oceli před práškovým lakováním
Možnosti použití přístrojů pro měření tlouštěk vrstev
Dvoukomponentní směšovací zařízení
Protipožární nátěry vysoké kvality
Nátěrové hmoty na kovy
Ekologicky šetrný detergent
Regenerace a likvidace průmyslových kapalin
Lakovací a sušící kabiny SIMA
Monitorování a řízení procesu lakování a jiných povrchových úprav
Nová technologie pro nanášení práškových plastů
Čistění technologických zařízení lakoven
Nanášení práškových plastů na nekovové materiály
Nová generace technologií pro úpravu povrchů
Čistění odpodních vod z průmyslových lakoven
Základní nátěrové hmoty
Problematika povrchových úprav plastů a její řešení prostřednictvím
technologií "R-M"
Špičková stříkací technika
Nová technologie výroby plastů namáčením - potahováním
Projektování a provoz povrchových úprav
Brenner, O.
Weiss, Z., Podrábský, T.

Holoubek, V.
Zajíček, K.
Palko, M.

Janáč, J.
Bohutínský, V.
Kučera, K.
Pilka, J.
Svoboda, P.
Hort, J.
Háva, J.
Dopita, L.
Pelánek, L.
Franěk, T.
Stratil, J.
Neuwirth, J.
Dvořák, M.
Růženec, P.
Košťál, M.

Mainer, P.
Kytlerová, J.
Jelínek, V.