O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

Inzerce

Číslo 1/2002

Protech jubilejní
K posuzování shody výrobků na ipregnaci dřeva, jeho ochranných nátěrů a povlaků
Objektivní hodnocení barevnosti
Tepelná a zvuková izolace podlahových konstrukcí
Odstraňování mikrobiologické kontaminace a zabezpečování fasád budov
Tradiční přírodní materiál v naší době
Nové trendy v aplikaci dvoukomponentních nátěrových hmot
Ochrana i barva dřeva jedním tahem štětce
Program pro tónování dekorativních barev
Obnovení mikrobiální rovnováhy v objektech
Bezbarvé silnovrstvé venkovní laky na dřevo
Pískování za vlhka nachází široké uplatnění
Povrchy, poruchy a opravy průmyslových betonových podlah
Na vlně barevného malování v interiérech
Firma založená na kvalitě a zkušenostech
DULUX - systém vodou ředitelných nátěrových hmot na minerální podklady
Škůdci číhají
Odstraňování nástřiků graffity
Perspektivní bytová investice
Účinná penetrace
Významný pomocník úpravy povrchů ve stavebnictví
Kvalita násobená zkušeností
Epoxidový email s vyšším obsahem netěkavých složek
Využití poznatkú sekundární kristalizace při zhotovování podlahových konstrukcí
Silikonová chemie ve službách povrchových úprav
Kvalita potvrzená zkouškou a certifikátem
Barvy Hammerite - nový život pro kov
Výrobek, který přesvědčí
Vodou ředitelné laky - tradice a budoucnost
Kompetence v nátěrech
Účinné nátěry dřeva
Ohlédnutí za konferencí Povrchové úpravy 2001
Co nového u Johnstone's
Kander, M.
Ptáček, P.
Černý, J.
Janík, Z.
Vašák, M.
Bárta, J.
Novák, J.
Pavlíček, M.
Dolejš, R.
Čermák, Z.
Šulc, A.
Janča, L.
Fiala, O.
Mlejnek, J.
Chlud, J.
Felkl, Z.
Daněk, J.
Šimáčková, E.
Diblík, J.
Sutr, J.
Špaček, V.
Liška, S.
Ambrožová, E.
Kovačík, I.
Zásmětová, R.
Pávek, P.
Wimmer, M.
Lomnický, I.
Bolter, R., Růženec, P.
Streich, N.
Pres, Z.
Lukavský, L., Mastný, J.
Strážnický, L.