O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

Inzerce

Číslo 3/2002

Stanovení bezbariérových vlastností prostředků sekundární ochrany železobetonu vůči CO2 - Karbonatace betonu
Vodou ředitelná disperzní akrylátová nátěrová hmota nové generace
Metoda určení optimální hladiny dispergátorů pro výrobu barevných koncentrátů
Jak lze prodloužit životnost povrchové úpravy dřevěných oken
Nové tmely a lepidla pro povrchové úpravy staveb
Stříkací zařízení nové generace
Účinný protiplísňový systém
Možná rizika při aplikacích tenkovrstvých povrchových úpravy
Nátěrové hmoty určené profesionálům
Krása interiéru se sádrovými omítkami a stěrkami Rimano
Kvalitní izolace vlhkého zdiva
Široké spektrum kvalitních barev
Materiál vysoké mechanické odolnosti
Barva s unikátními vlastnostmi
Špičkové zařízení na tónování barev
Vysoce účinné systémy ochrany povrchů
Jedinečné tmelící materiály a ještě něco navíc
Minerální plniva v antikorozních nátěrech
Nová technologie v tónovaných disperzních omítkách
Otevřeno centrum povrchových úprav dřevěných oken a dveří
Práce s barvou může být potěšením
Podlahy v trvale mokrých provozech
Žárové zinkování - zvládnutím detailů k dokonalosti
Pumpr, V.

Bradáč, M.
Matušková, L.
Lenker, J.
Semerád, L.
Raban, J.
Holásek, V., Šišák, R.
Kneissl, V.
Pres, Z.
Cveková, B.
Tichý, J., Polák, F.
Diblík, J., Laníková, Z.
Nedvěd, M.
Wimmer, M.
Kabátek, B.
Prokš, M.
Havelka, V.
Zedník, V.
Prokopová, I.
Benda, K.
Bernátová, O.
Zeman, P.
Čihák, L.