O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

Inzerce

Číslo 1/2003


Efektivita tónování nátěrových hmot
Poškození dřeva a jeho ochrana
Nátěry v korozně těžce namáhaném prostředí
Disperzie a disperzné lepidlá pre stavebnictvo
Čistota v lakovanách zvyšuje kvalitu povrchových úpravy
Je jaro - natírejte
Významní pomocníci stavebních povrchových úprav
Fasáda na počítači
I nadále v přírodním stylu
Univerzální tónovací systém
Hydroffobizační přípravky v povrchových úpravách
Nátěrové hmoty všestranného použití
Spolehlivé těsnící tmely a PU pěny
Kvalitní malířské nátěry a omítkové směsi
Systém odstraňování nežádoucích graffiti nástřiků
Břízolitové omítky a jejich renovace
Stanovení bariérových vlastností prostředků sekundární ochrany železobetonu vůči CO2 - koeficient odporu proti difuzi CO2

Černý, J.
Metz, M.
Sliž, J.
Ligač, G.
Novák, J.
Strážnický, L.
Dvořáková, L.
Lorenc, P.
Hradský, E.
Pres, Z.
Nebesař, K.
Šlais, Z.
Kučera, R.
Bočková, M.
Houserová, R.
Machoň, L.
Pumpr, V.