O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

Inzerce

Číslo 3/2006
Nátěrové hmoty pro úpravy minerálních podkladů
Jak se vyvarovat výskytu plísní v panelových domech po rekonstrukci
Protiplísňové a antibakteriální nátěry v potravinářském průmyslu a zdravotnictví
Nesporné přednosti práškových barev
Povrchová úprava plynojemu
Protipožární nátěry na ochranu dřevěných konstrukcí
Dřevo si zaslouží ochranu
Komplexní systém stavebních prvků pro dřevostavby
Trendy v povrchové úpravě dřeva
Perfektní nátěr vyžaduje i perfektní nářadí a pomůcky
Vady omítkových systémů
Obnova historické fasády lazurním nátěrem
Fasádní betonové obklady
Izolace nové generace nově na trhu
Sanace versus sanační omítka
Účinný těsnící systém
Jak správně ošetřit připojovací spáru mezi oknem a ostěním
Sádrové omítky pro zdravý a krásný interiér
O takzvaných bezešvých tekutých tapetách
Velká kniha sádrokartonu
Montážní příručka sádrokartonáře
125 let žárového zinkování pod značkou BBB
Jarní stavební veletrhy Praha
Násadová, J.
Lízal, P., Mohapl, M.
Hermanovský, J.
Pálka, P.
Pres, Z.
Kafková, I.
Slabý, P.
Kopecký, M.
Hora, S.
Šrámek, M., Sedláček, K.
Lízal, P., Mohapl, M.
Šťastný, P.
Klavík, O.
Rydlo, P.
Stanev, S.
Pokluda, J.
Pokluda, J.
Křivánek, R.
Kašný, P.
Duchoňová, I.
Duchoňová, I.
Čihák, L.
Novotná, M.