O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

Inzerce

Číslo 3/2007Současné trendy v oblasti interiérových nátěrových hmot
Stěrkové tapety
Moderní kolorovací systém
Nová držadla válečků a stírací mřížky
Fasádní materiál vysoké úrovně
Podvěšené provětrávané fasády
Plechový fasádní systém
Kvalitní řešení fasád
Fasádní profily
Opláštění komerčních a bytových objektů sendvičovým zdivem
Nanopor omítka
Ochranné omítky proti E - smogu
Stěrkové hmoty Devoskyt
Systém i pro omítku
Netradiční povrchové úpravy sanačních omítek
Sanace železobetonových konstrukcí
Půvab kamene v prestižní povrchové úpravě
Nátěry betonu - pohled z druhé strany
Zpracování hliněného materiálu z pohledu dnešní doby
Netradiční otěruvzdorné povrchy
Zateplovací systém s izolantem nové generace
Rychlá malta
Krémové technologie ve stavebnictví
Průlom v silikátové technologii
Pracujeme s polyuretanem
O použití epoxydových pryskyřic ve stavebnictví
Účinná impregnace dřeva bez ohledu na počasí
Novinka v ochraně dřeva
Slabovrstvé lazury
K povrchové úpravě tropického dřeva
Jak správně postupovat v osazení oken
Schmiegerová, H.
Štěpánský, J.
Pešek, P.
Horák, P.
Barta, J.
Kock, S.
Krutská, A.
Nemeškal, M.
Kudrnová, H.
Bartík, A.
Lorenc, P.
Rovnaník, E.
Levora, P.
Kábrtová, L.
Čeliš, P., Lon, K.
Hála, I.
Lanková, I.
Křivka, P.
Navrátil, M.
Němec, J.
Harmatová, J.
Kneissl, V.
Procházková, Z.
Červinka, Z.
Šimonovská, M.
Pohajda, J.
Štencl, M.
Strážnický, L.
Raban, J.
Sušický, J.
Duchoňová, I.