O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

Inzerce

Číslo 2/2009


Nepřihlížíme krizi s rukama v klíně
Zinkový primer, nebo pozink
Odstíny anodického aloxování také v práškové barvě
O použití strukturní barvy
Využití odpadního tepla pro ohřev technologických agregátů lakovny při kogenerační výrobě elektrické energie
Technologická zařízení z Indie
Novinka v antikorozní ochraně žárovým nástřikem
Technologie Oxsilan – alternativa zinečnatého fosfátu
Ekologicky šetrné chromování
Alternativní předúpravy povrchu
Povrchová úprava DELTA
Úprava povrchu plastem
Parametry napájecích zdrojů
Čištění odpadních vod z galvanoven a dalších provozů povrchových úprav kovů
Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav
Spolehlivý přístroj na měření tloušťek vrstev
Nové trendy v úpravě povrchů pro další aplikace, i při odmašťování a čištění
K problematice praktického ošetření povrchu před práškovým lakováním
Alternativa technického benzinu v odmašťování
Průmyslové čištění s ohledem na ochranu životního prostředí
Tryskání – univerzální prostředek přípravy povrchů
Umět zvolit vhodný tryskací materiál odpovídající potřebám úpravy povrchu
Kombinovaný tryskací stroj
Bezpečnost práce při čištění lakoven
Čistá, efektivní a bezpečná práce v moderní lakovně
Silikonsilikát v lázních
Ochrana dřeva po vzoru přírody
Těsnící prvky zvyšují komfort objektů
Galvanizéři v Jihlavě
Pětatřicátá konference projektování a provozu povrchových úprav
Vrátit řemeslu důstojnost a dobrou pověstMokroš, M.
Mudřík, J.
Šenkypl, P.
Piálek, K.
Hýla, J.

Pelánek, L.
Jenčík, J.
Langerová, M. E.
Schaab, E.
Konvalinka, R.
Boháček, J.
Kytler, J.
Vrátný, V.
Dvořák, M.
Vodehnal, L.
Žourek, P.
Plachý, M.
Palko, M.
Founě, M.
Krmášková, V.
Neuwirth, J.
Kunert, P.
Husárik, T.
Ježková, V.
Garaj, R.
Bureš, M.
Dusil, P.
Pernica, V.
Obr, L.
Jelínková, Z.
Fiala, F.