O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

Inzerce

Číslo 1/2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

PUFAS – značka mistrů
Jedinečně účinný protiplísňový systém
Nový druh polyesterové práškové barvy odolné proti korozi


Zateplovací systém Cemix THERM P SILVER
Beton není jen konstrukční materiál
Vyrovnávací podkladní materiály nové generace
Moderní hydroizolační systémy
v bytovévýstavbě
Nátěrovéhmoty zpřírodních surovin
Efektivní řešení antikondenzační úpravy interiérových povrchů
Zdravotně nezávadná bazénová barva
K problematice předpisu TKP19B
Technologická zařízení na výrobu nátěrových hmot a omítkovin vestavebnictví
Strojní stříkání bez přestřiků
Dřevoa nátěry přírodními oleji
Nový typ nátěrovéhmoty na dřevo
Ochrana dřeva s pomocí nanotechnologie
O prodloužení životnosti dřeva ve stavbách
Nově o ochraně dřeva proti biotickým škůdcům
Keramické obklady fasád
Holá pravda o umělém kameni
Elegance i funkčnost keramické dlažby
Zásady správné montáže fasád z cementotřískových desek
Novinka v klinkerových páscích i cihlách
Rekonstrukce Domu umění města Brna
Inovace systémového řešení balkónů a teras
Komplexní systém řešení výstavby a rekonstrukce balkónů
Teracová dlažba
Kamenný koberec
O dlažbě nejen jako o povrchové úpravě
Kouzlo dřevěné podlahy
Unikátní přírodní linoleum
Hledáte nové odběratele v ČR nebo v zahraničí?

Ing. Josef BARTA
Ing. Ivan SLOVENČÍK
Douglas S., CINOMAN, Ph.D.,Gordon L. TULLOS, Ph.D., Roberto PAGANICA, Dott. Chi.
Ing. Martin BUREŠ
Vávra, Z.
Vojta, T.
Kousal, L.
Bareš, V.
Zapletal, Z.
Vašina, J.
Puchar, J.
Tomášová, L.
Vaňkát, V.
Pacalová, P.
Kašpar, P.
Drnda, M.
Sysala, O.
Válek, J.
Brabec, P.
Dvorkin, M.
Pravda, V.
Vacula, M.
Hudrlík, L.
Zavadil, Z.
Beseda, J.
Krčál, L.
Hlavinka, R.
Pekař, D.
Pavlík, M.
Holinková, J.
Vránová, H.
Platil, T
.