O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

Inzerce

Číslo 4/2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Největší lakovací linka nákladních vagónů na světě
Dvacáté výročí založení a. s. GALATEK
Dvoukomponentní aplikační systém pro lakování nákladních vagónů
Sedm miliónů nalakovaných radiátorů za 4 roky na jedné lince
Nové centrum povrchových úprav pro velké konstrukční díly instalované v Polsku .

Nová technologie práškového lakování výrazně pomáhá automobilovému průmyslu
Důraz na energetické úspory lakovacích linek
árové stříkání – odkazy minulosti a trendy současnosti
Nejmodernější zinkovací linky na Slovensku
Kompozitní povlaky chemického niklu
Opracování kol s turbo efektem
Unikátní měřicí sonda
Nová metoda měření tloušťky práškové barvy
ZircaSil a E-CLPS v praxi
Desetileté zkušenosti z provozu zařízení na výrobu demineralizované vody
Vhodná alternativa k silně alkalickým systémům
Příprava povrchu pro nanotechnologické povlakování
Odparový čisticí konzervační prostředek s tenkým ochranným filmem pro zbrojní a automobilový průmysl
Vypařovací inhibitory koroze, jejich význam a postavení v systému povrchové ochrany kovů
Antikorozní balení a s ním spojený servis
Protikorozní ochrana zařízení uložených v zemi
Korozní zkoušky v umělých atmosférách
Zavádění inovací v oblasti tryskacích zařízení
Automatické tryskací zařízení pro tlakové lití
Hledáte nové odběratele v ČR nebo v zahraničí?
Kocián, J.
Mokroš, M.
Novák, J.
Cundill, D.
Felchner, A., Flothmann A., Hejlek, J.
Vladík, J.

Fousek, F.
Sedláček, A., Pavlica, S.
Holoubek, V.
Picálek, J.
Müller, B.
Žourek, P.
Keller, L.
Palko, M.
Malimánek, J.
Founě, M.
Hůla, R.
Skružný, T.

Skála, A.

Nešpor, J.
Vrátný, V.
Medvec, P.
Musil, J.
Husárik, T.
Platil, T.