O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika
Nabídka a poptávka

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

 

Číslo 02/2011Everstar dvacetiletý
Ing.Ladislav Holeček

Nízkoteplotní odmaštění před galvanizací – cesta k úsporám
Ing. Roman KONVALINKA

Protikorozní ochrana nátěrových systémů
Ing. Martin PLACHÝ

Řešení vad a defektů vytvrzeného povlaku práškových barev
Pavel STEINER

*Obsah 02/2011