O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika
Nabídka a poptávka

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

 

Číslo 1/2012


Obsah 01/2012


výběr z článků:

1) Několik aktuálních otázek a odpovědí k sanaci zateplovacího
systému

Ing. Tomáš Pošta

2) Konstrukční desky a jejich použití v praxi

Michal Morkus

3) Ovlivnění nátěrů na podlahové konstrukce pomocí nanočástic

Ing. Zdeněk Vávra