O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika
Nabídka a poptávka

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

 

Číslo 3/2012


Obsah 03/2012

Výběr z článků

Použití materiálů Xypex
k izolaci základových
konstrukcí

Ing. Jan Mandelík

Fasádní systémy historických objektů

Ing. David Mikulášek

Vliv egalizace povrchu betonových konstrukcí na jejich celkovou trvanlivost

Ing. Václav Pumpr, CSc., Ing. Zdeněk Vávra

V zájmu renesance stavebních památek

Ing. Ivan Slovenčík