O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika
Nabídka a poptávka

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

 

Číslo 2/2014


Obsah 02/2014


výběr z článků:


Nový přístup k protikorozní ochraně slitinovým povlakem ZnNi

Ing. Roman Konvalinka

Cyklické korozní komory

Dr. Ing. Milan Pražák

Lakovací kabiny s velmi přesnou regulací teploty a vlhkosti

Ing. Miroslav Laciný, Ing. Petr Portella

Renovace kulových ventilů metodou žárových nástřiků

Jaromír Holub