O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika
Nabídka a poptávka

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

 

Číslo 2/2015 - obsah a vybrané články


Obsah 02/2015

Epoxidový přáškový základ a antigraffity od Axalty

Roman Bulíček

DCC nová generace v technologii povrchových úprav

Radomír Dolejš, Jaromír Šigut

Automatická linkapro lakování těl
traktorů KUBOTA

Ing. Jan Drápela

 

Řešení pro aplikaci 2K materiálů

Gustav Hájek