O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika
Nabídka a poptávka

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Lakovna Salum

Kontakt

 

Číslo 3/2016 - obsah a vybrané články


Obsah 03/2016

Elektroforézní povrchové úpravy

Ing. Luboš Švéda

Novinky v procesním řízení barev, tmelů
a ostatních kapalných
látek

Jiří Gerlich

Optimalizace lakovacího procesu
využitím vhodného softwarového
řízení lakovacích linek


Ing. Jaroslav Blažek

 

Nátěry kolejových vozidel dle normy
EN 45-545 od společnosti Axalta
Coating Systems


Martin Plavec

 

Regenerace a likvidace průmyslových kapalin

Miloš Mička