O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika
Nabídka a poptávka

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Kontakt

 

Číslo 4/2016 - obsah a vybrané články


Obsah 04/2016

KLINOSAN – materiál
pro trvalé řešení plísní

Ing. Petr Čeliš

Nová paleta barev lakovaných
skel udává směr

Mgr. Markéta Daňková

Obnova starších fasádních omítek,
zejména z předválečného období


Ing. Vladimír Kneissl

Využití nanočástic oxidu titaničitého
při povlakování fluorplastovými
povlaky


Ing. Irena Lysoňková, Ing. Jaromír Cais, Ph.D.,
prof. Ing. Štefan Michna, Ph.D.

Izolování konstrukcí pomocí krystalické
izolace Xypex

Jan Mandelík

Barvení povrchů betonových výrobků

Ing. Jan Přikryl, Ph. D.