Povrchové úpravy

 

 

 

 

 

 

 POZVÁNKA

 

na 44. konferenci Projektování a provoz povrchových úprav, která se koná ve dnech 14. - 15. 3. 2018 v Praze 6, v hotelu Pyramida.

 

Konference se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR.

 

Program je určen pro široký okruh posluchačů – majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, smaltoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky inspektorátů životního prostředí, odborných škol a další organizací. Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.

 

Konference přináší novinky z platné legislativy ČR a EU a oboru povrchových úprav formou školení, informace o technologiích a zařízeních od předúprav až po finální povrchové úpravy různých materiálů; dále nabídku služeb a výrobků firem nejen z ČR.

 

Součástí je jako již tradičně exkurze pro provozu povrchových úprav pro předem přihlášené.

 

Firmy mají možnost prezentace: stránková inzerce ve sborníku, krátké vystoupení zástupce firmy v programu konference a stoly k provádění obchodní, propagační a konzultační činnosti. Možnost navázání obchodních kontaktů B2B.

 

Bližší podrobnosti o akci na webu www.konferencepppu.cz

O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika
Nabídka a poptávka

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Kontakt