Staňte se předplatiteli

Pokud se rozhodnete k odběru časopisu laskavě vyplňte formulář, který je k dispozici ke stažení ve formátu Microsoft Word a zašlete nám jej e-mailem nebo faxem. Objednávka je závazná na celé předplatitelské období (příslušný rok) a není-li před uplynutím tohoto období předplatné písemně vypovězeno, převádí se automaticky na další období. Předplatné je odpočitatelnou položkou při výpočtu daní z příjmu.

Roční předplatné je 260 Kč bez DPH včetně poštovného.
Samostatné jedno číslo stojí 50 Kč 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontakt pro předplatitele a fakturaci v České republice:
E-mail: pressagency@povrchoveupravy.cz
Mobil: +420 602 454 669

Objednávkový formulář ke stažení