Staňte se spoluautory

Časopis je otevřeným periodikem všem odborným názorům z příslušných oborů, firem a pracovišť. Vydavatel, redakce a redakční rada vycházejí z toho, že jedině názorová pestrost může přispět k zajímavosti časopisu, jeho odborné úrovni a čtivosti i k technickému rozvoji příslušných oborů, na něhož je v časopise kladen velký důraz. Stejný důraz je kladen na komerčně informační funkci časopisu – inzerci, která je neoddělitelná od podnikatelského úsilí příslušných výrobců, dodavatelů a firem, neboť významně napomáhá navazování a upevňování jejich vzájemných obchodních kontaktů.

Pro další informace kontaktujte šéfredaktora:

E-mail: zeman.press@seznam.cz
Mobil: +420 602 269 921