O časopisu
Nové číslo
Archiv
Ediční plán

Staňte se čtenáři
Staňte se inzerenty
Staňte se předplatiteli
Staňte se spoluautory


Odborné akce
Společenská rubrika
Nabídka a poptávka

Materiály pro povrchové úpravy

Technologie pro povrchové úpravy

Kontakt

 

Staňte se inzerenty

Titulní barevná strana
Zadní barevná strana A4
Barevná 2. strana obálky A4
Barevná 3. strana obálky A4
Barevná strana A4 uvnitř časopisu
Barevná dvoustrana uprostřed časopisu
Barevná půlstrana uvnitř časopisu

40 tis. Kč
35 tis. Kč
32 tis. Kč
30 tis. Kč
22 tis. Kč
40 tis. Kč
14 tis. Kč


Ceny jsou bez DPH

Kontaktujte nás pro další informace týkající se inzerce:
S. Zeman
E-mail: zeman.press@seznam.cz
Mobil: +420 602 269 921